ლექცია 1: (9:53 წთ): ავტოპარკის უსაფრთხოების მართვის საფუძვლები

ლექციების აღწერა

ყველა კომპანია ზრუნავს თავის ფინანსურ შედეგებზე. მაგრამ როგორ შეესაბამება ეს საგზაო რისკებსა და უსაფრთხოების საჭიროებას? ჩვენ ვიკვლევთ არაადამიანურ ასპექტებს ავტოპარკის უსაფრთხოების მყარი სტრატეგიის შესაქმნელად, რომელიც მოიცავს რეპუტაციას, ჯარიმებს და კორპორატიულ დანაშაულებს.